Vi älskar golf, därför att det har så många goda sidor. Själva sporten får oss att må bra i våra kroppar och hjärnor, samtidigt som golfen är en folksport som bedrivs över hela världen. Det finns inte en plats som ligger långt från en golfbana. Och alla platser har något att berätta för oss.

Livet är Golf

Vi gläds mycket över att golfen i dag betraktas som en sport som kan utövas av människor i olika samhällsklasser. Långt bak i historien var golf en sport som tillhörde överklassen, men även långt efter att golfen erövrat de breda folkskikten, ansågs den ändå tillhöra de som hade mycket pengar. Nu tycker vi att vi fått ett stort erkännande genom att golfen ingår i friskvårdsbidraget, som utnyttjas ute i landets alla kommuner.

Annat i livet

Vi vill berätta mer om de kommuner som du som golfspelare kan besöka. Vi intresserar vi oss för vår omgivning och besöker gärna olika platser – för att spela golf men också för att vidga vår världsbild och upptäcka andra värden i livet. Därför är det viktigt för oss att veta vart vi kommer, och hur vi kan lära oss mer av det vi har runt omkring oss. De flesta orter vi besöker erbjuder natur, kultur och historia, saker som är viktiga för att vi ska känna oss nöjda och lyckliga.

Golf och livet

Golf, sammanhållning och geografi är så lätt att knyta ihop. Eftersom golf är en social sport, är vi nyfikna på våra medmänniskor och var de kommer ifrån. Ju mer vi upplever och lär oss om varandra och vår geografi, desto lättare är det att samtala med andra personer. Att prata om kommuner vi besökt, och om det vi upplevt där ger oss samhörighet med andra. Därför vet vi att golfen är ett unikt sätt att ge oss en helhet i livet med många glädjeämnen.